תהליך הייבוש

 

פעולות הכנה

 

 - הערכת אופי הנזק והיקפו.

 - אריזה ופינוי תכולה מהשטח המיועד לייבוש.

 - פתיחת חריצים בין האריחים או ביצוע קידוחים ליציאת אדים.

 

 

שיקום

 

הנחת לוחות ייבוש ומערכות סחרור ועיבוי למשך 3-5 יממות בהתאם להיקף הנזק תוך בדיקות במשך תהליך הייבוש.
במידת הצורך יבוצע ייבוש קירות על ידי צנתור והזרמת אוויר חם ויבש.

 

 

תיקון נזקים

 

שיפוץ, ניקיון, צביעה וליטוש לאחר הייבוש בהתאם לדרישות הלקוח.

הנדסת ייבוש מבנים